:: มาร่วมเก็บ..ความทรงจำดีๆ กันอีกครั้งหนึ่ง กลับหน้าแรก :: สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
 
   
   
 
การสัมมนาเรื่อง " การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมิวิทยาการบินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการด้านการบิน "
SAREX 2009  " การฝึกซ้อมการค้นหา..และช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย "
Training Course in Aeronautical Meteorology and On the Job Training
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี  (2552-2555) ในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแผนพัฒนาสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน  ครั้งที่ # 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี  (2552-2555) ในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแผนพัฒนาสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน  ครั้งที่ # 1
งานเลี้ยงส่งข้าราชการ กบ. เกษียณฯ " นายสุริยะ ถนอมเกรียติ " งานเลี้ยงปีใหม่ และทำบุญแฟลตประจำปี 2552
SAMEX-2009  
   
 
ศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกง # 1
นักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ เยี่ยม และศึกษาดูงานสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ เยี่ยมและศึกษาดูงานสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
การฝึกอบรมและสัมมนา การจัดระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001  ครั้งที่ 1 SAREX 2008 ครั้งที่ 58  อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
ศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกง # 2  
SAREX 2007 การฝึกการซ้อมการค้นหา..และช่วยอากาศยาน เพื่อนข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ศึกษาดูงานสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน นักเรียนทหารอากาศ ศึกษาดูงาน สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน เจ้าหน้าที่จาก..DGCAM แห่งรัฐสุลต่านโอมาน เยี่ยมชมสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ผู้แทนสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน เข้าร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ
งานเลี้ยงแสดงความยินดี..ท่านรองอธิบดีฯ ธีระนันท์ งานเลี้ยงส่งเพื่อนการบิน " เอ้ " Sirin งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน คุณทวีชัย เราฝึกเพื่อความพร้อม..เราพร้อมเพื่อช่วยชีวิต กีฬาสีภายในสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ปี 2547 งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ( คุณโกสุม และคุณสมพงษ์ ) เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง..สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน กีฬาสีภายในสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ปี 2546 และงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2547 กีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2546 พนักงานวิทยุการบินเยี่ยมชมสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ดอนเมือง)
กลับหน้าแรก :: สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
16120
งานเลี้ยงส่ง..ข้าราชการย้าย " คุณคมสันต์ ผาศิริ " งานเลี้ยงส่ง..เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด " คุณวิวรรธน์ มาเสาวภาคย์ " Sport TMD. ( กีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปี 2551 ) การแข่งขันกีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2552 งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ อุตุฯ ดอนเมือง การประชุมรับนโยบายสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน และแสดงความยินดีกับ รอบ. และ ผส.กบ. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง กบ. & บริษัทมาร์วิน เทคโนโลยี กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช